Maria Magdalena
creatiekracht), verdient over het algemeen weinig waardering. Er heerst een verschraald beeld van vrouwelijke schoonheid en seksualiteit, en we leven nog steeds meer in al onze mooie ideeën en illusies dan in de heilige tempel van ons lichaam...","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"7f7a9","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"bcm04","text":"Deze (dubbele) moraal en gespletenheid wordt door Osho mooi verwoord: Er kwam op een keer een prostituee bij Socrates; de beroemdste hoer van Athene. Er zaten een paar mensen omheen. Een paar mensen maar, net als hier, en Socrates sprak hen toe. De prostituee keek om zich heen en zei tegen Socrates \"Hoe kan dat nu? Zo'n beroemd man als u en maar zo weinig mensen die naar u luisteren? Ik dacht dat heel Athene aan uw voeten zou zitten! En waar zijn de notabelen, de mensen van hoog aanzien - politici, priesters, intellectuelen - ik zie ze niet. Wat is hier aan de hand? Kom eens een keer naar mijn huis Socrates. Bij mij staan ze in de rij!\".","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"acff8","text":"","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}},{"key":"3h97d","text":"De brug tussen spiritualiteit & seksualiteit (geest & lichaam, mannelijk & vrouwelijk, bewust & onderbewust, hemel & aarde) - zoals die er in oude matriarchale culturen was - is in aanbouw en wordt op authentieke & moderne wijze vormgegeven. Een kleurrijk & kosmisch proces, waaraan vele liefdevolle & getalenteerde bruggenbouwers werken. Samen & in verbinding ♡ En dat inspireert & bemoedigt ook mij om natuurlijk te Zijn en te delen wat naar buiten wil ~ ","type":"unstyled","depth":0,"inlineStyleRanges":[],"entityRanges":[],"data":{}}],"entityMap":{},"VERSION":"8.71.11"}" style="white-space: pre-wrap;">
Je kunt in fotografie/kunst veel aan de verbeelding overlaten, maar omdat zelfs de verbeelding geconditioneerd kan zijn, is er soms wat toelichting nodig...

Jaren geleden vond ik dit houten schilderijtje in een Kringloopwinkel en ik was er meteen door gefascineerd. Niet alleen omdat het tafereel uit natuurlijk materiaal gebeiteld is (en een vrouw via haar lichaam direct met de natuur/de concreetheid en de natuurlijke cycli verbonden is), maar ook omdat het toont hoe Maria Magdalena de voeten van Jezus met haar tranen wast en met haar haren droogt. Maria Magdalena is een hoer en Jezus vergeeft haar haar zonden. Het is zij die bij zijn kruisiging aanwezig is en die hem drie dagen later als eerste weer levend ziet. In sommige verhalen wordt zelfs beweerd dat Jezus en Maria getrouwd zijn en samen een kind hebben.

Maria Magdalena (de heilige hoer) is één van de vele godinnen in een vrouw, maar zij is vaak diep verborgen omdat ze nog steeds als zondig beschouwd en ervaren wordt. Een vrouw die vrij en ongeremd is in haar seksualiteit (wat iets heel anders is als losbandig) en in hoe zij leeft (het één hangt met het ander samen > creatiekracht), verdient over het algemeen weinig waardering. Er heerst een verschraald beeld van vrouwelijke schoonheid en seksualiteit, en we leven nog steeds meer in al onze mooie ideeën en illusies dan in de heilige tempel van ons lichaam...

Deze (dubbele) moraal en gespletenheid wordt door Osho mooi verwoord: Er kwam op een keer een prostituee bij Socrates; de beroemdste hoer van Athene. Er zaten een paar mensen omheen. Een paar mensen maar, net als hier, en Socrates sprak hen toe. De prostituee keek om zich heen en zei tegen Socrates "Hoe kan dat nu? Zo'n beroemd man als u en maar zo weinig mensen die naar u luisteren? Ik dacht dat heel Athene aan uw voeten zou zitten! En waar zijn de notabelen, de mensen van hoog aanzien - politici, priesters, intellectuelen - ik zie ze niet. Wat is hier aan de hand? Kom eens een keer naar mijn huis Socrates. Bij mij staan ze in de rij!".

De brug tussen spiritualiteit & seksualiteit (geest & lichaam, mannelijk & vrouwelijk, bewust & onderbewust, hemel & aarde) - zoals die er in oude matriarchale culturen was - is in aanbouw en wordt op authentieke & moderne wijze vormgegeven. Een kleurrijk & kosmisch proces, waaraan vele liefdevolle & getalenteerde bruggenbouwers werken. Samen & in verbinding ♡ En dat inspireert & bemoedigt ook mij om natuurlijk te Zijn en te delen wat naar buiten wil ~ 
Over de schrijver
Reactie plaatsen